سینی اتصال فیبر

  • سینی فیبر اسپلایس

    سینی فیبر اسپلایس

    سینی اتصال فیبر نوری برای مدیریت فیبر نوری، ذخیره سازی و حفاظت فیبر نوری فیوژن، آسان برای حرکت نصب استفاده می شود.سینی اتصال فیوژن قابلیت اتصال فیبر را گسترش می دهد و همچنین محل اتصال کابل های فیبر نوری را فراهم می کند.می توان آن را در قاب توزیع فیبر، بسته شدن اتصال فیبر نوری، جعبه پایان فیبر نوری و غیره قرار داد.